Млади Звезди 2019 - Форма за участие

Лична информация

Класиране НТ „Млад Олимпиец“ 2018-2019 - До 12 г.     

- До 15 г.     

Класиране ДИП за 2018-2019 г. - До 10 г.     

- До 12 г.     

- До 15 г.     

Име на отбор/и в 9-ти турнир „Млади звезди“

Участие в отборен/отборни турнири - До 12 г.
- До 15 г.
- Търся партньор

Участие в индивидуални турнири: - До 10 г.
- До 12 г.
- До 15 г.

Контакти за връзка